Bereken zelf de uitstoot van jouw auto

Elke verbrandingsmotor heeft nou eenmaal het nadeel dat het CO2 uitstoot en heeft dit gas een nadelige invloed op de atmosfeer. De mate van uitstoot is dus bepalend voor de invloed die een auto heeft op het milieu en wordt de CO2 uitstoot daarom gebruikt als leidraad voor het te betalen bedrag aan wegenwegbelasting en de BPM. De berekening voor de hoogte van de uitstoot is gelukkig niet al te ingewikkeld om zelf te (laten) berekenen.

Er zijn verschillende tabellen op het internet te vinden

Omdat de uiststoot sterk afhankelijk is van de motorinhoud en brandstoftype zijn er op het internet verschillende tabellen te vinden waaruit de uitstootwaardes af te leiden zijn. Dat  is wel handig om in acht te nemen om de uitstoot te berekenen. Het komt allemaal op neer dat de uitstoot per auto verschilt en dus apart berekent zal moeten worden. Het jaarkilometrage is de variable factor die voor elke auto het verschil uitmaakt, maar is dat niet relevant wanneer de uitstoot berekent dient te worden voor de berekening van de BPM.

Kijk eens even op de website van de Belastingdienst

De CO2 uitstoot is voor alle door de EU goedgekeurde auto’s al van te voren bepaald en kan er bij onenigheid hierover ook zelf met behulp van een meting door de RDW of een andere erkende organisatie de juiste uitstoot bepaalt worden. CO2 uitstoot auto berekenen hoeft niet wanneer er geen waardes bekend zijn bij de RDW omdat er dan uitgegaan mag worden van een uitstoot van 507g/km voor benzinemotoren en 356g/km voor dieselmotoren.  Het blijft echter altijd belangrijk om goed te letten op de gehanteerde uitstoot bij het berekenen van de BPM, vooral als het gaat om een tweedehandse auto. Voor elektrisch aangedreven auto’s is de berekening natuurlijk niet relevant, maar moet het wel plaatsvinden bij hybride voertuigen.  Laat je altijd goed informeren over de gehanteerde regelgeving en staat de website van de Belastingdienst vol bruikbare informatie.